Κλινικές εξωτερικού

Συζήτηση και παρουσιάσεις μεταμοσχεύσεων για εταιρίες εξωτερικού, που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω εταιρίες.

Injerto Capilar (Dr. Lorenzo)

Νήματα
29
Μηνύματα
7.9 K
Νήματα
29
Μηνύματα
7.9 K
Νήματα
12
Μηνύματα
2.4 K

Cinik Hair Clinic (Dr. Cinik)

Νήματα
2
Μηνύματα
188
Νήματα
2
Μηνύματα
188
Μπλουζα