Κλινικές εξωτερικού

Συζήτηση και παρουσιάσεις μεταμοσχεύσεων για εταιρίες εξωτερικού, που δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω εταιρίες.

Injerto Capilar (Dr. Lorenzo)

Νήματα
24
Μηνύματα
6.5 K
Νήματα
24
Μηνύματα
6.5 K

ASMED (Dr. Erdogan)

Νήματα
9
Μηνύματα
2.3 K
Νήματα
9
Μηνύματα
2.3 K

Cinik Hair Clinic (Dr. Cinik)

Νήματα
2
Μηνύματα
188
Νήματα
2
Μηνύματα
188
Μπλουζα