Ο κύκλος ζωής των μαλλιών

Ο κύκλος ζωής των μαλλιών
Η παραγωγή της τρίχας δεν είναι συνεχής, αλλά κυκλική. Αυτό σημαίνει ότι τη φάση ανάπτυξης (αναγενής φάση), διαδέχεται ένα μεταβατικό στάδιο και στη συνέχεια η φάση ηρεμίας και πτώσης της τρίχας (τελογενής φάση).

Ανά πάσα στιγμή 85 – 91% περίπου των τριχών της κεφαλής βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης. Αν δηλαδή από τις 100 περίπου τρίχες που πέφτουν αναγεννιούνται οι 85-90, τότε μιλάμε για φυσιολογική τριχόπτωση. Αν όμως οι νέες τρίχες είναι λιγότερες, ο φυσιολογικός κύκλος ζωής των μαλλιών διαταράσσεται, οπότε μιλάμε πλέον για πραγματική τριχόπτωση, που αν συνεχιστεί μπορεί να προκαλέσει αραίωση.
24 Νοεμβρίου 2014