Κetoconazole (κετοκοναζόλη)

Κetoconazole (κετοκοναζόλη)
Η κετοκοναζόλη (Κetoconazole) είναι ένας ευρέος φάσµατος συνθετικός αντιµυκητισιακός παράγοντας που αναστέλλει την ανάπτυξη in vitro των παρακάτω δερµατοφύτων και ζυµοµυκήτων:
Δερµατόφυτα: Trichofyton rubrum, Tr.mentagrophytes, T. tonsurans, Microsporum canis, M. audouini, M. gypseum, Epidermophyton floccosum

Ζυµοµύκητες: Candida albicans, Malassezia ovale,C. tropicalis,και Malassezia furfur.

Η κετοκοναζόλη αναστέλλει τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης στους µύκητες και τροποποιεί τη σύνθεση των άλλων λιπιδικών συστατικών της µεµβράνης µεταβάλλοντας τη διαπερατότητά της και εµποδίζοντας έτσι τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων των µυκήτων.

∆ύο µελέτες ερεθιστικότητας του δέρµατος, µια δοκιµασία ευαισθητοποιήσεως, µια µελέτη φωτοτοξικότητας και µια φωτοαλλεργική που έγιναν σε 38 άνδρες και 62 γυναίκες εθελοντές δεν έδειξαν ευαισθητοποίηση εξ επαφής (επιβραδυνοµένου τύπου υπερευαισθησία), ερεθισµό, φωτοτοξικότητα ή δυνητική φωτοαλλεργιογόνο δράση οφειλόµενη στην κρέµα της κετοκοναζόλης.

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην κετοκοναζόλη δεν έχει αναφερθεί.
24 Νοεμβρίου 2014