Οι βασικές αρχές μμ - κάλυψη

CVIAL

Moderator
Μέλος του προσωπικού
ΠΕΡΙ ΚΑΛΥΨΗΣ

Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως σε μια μμ είναι η ΚΑΛΥΨΗ. Εσφαλμένα, όταν κρίνουμε μια μμ επικεντρωνόμαστε κατά κύριο λόγο στη φύτρωση. Παρόλο που η φύτρωση είναι πολύ σημαντική παράμετρος, από μόνη της δεν είναι σίγουρο ότι θα δώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Παράδειγμα η φώτο παρακάτω.

1d91a808-e603-49a8-bf47-328b00e563b0.jpg

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η φύτρωση άγγιξε το 100%, η κάλυψη όμως είναι φτωχή.

Η κάλυψη (coverage) είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Σήμερα, οι τοπ γιατροί χρησιμοποιούν τον τύπο κάλυψης για να υπολογίσουν τις κατάλληλες παραμέτρους σε μια μμ έτσι ώστε το αποτέλεσμα (η κάλυψη) να είναι καλό. O τύπος είναι ο ακόλουθος:

CV = density (grafts) x hair/graft x hair caliber, όπου
(1) x (2) x (3)
CV: τιμή κάλυψης
(1) Density: η πυκνότητα, σε graft/cm2
(2) hair/graft: o λόγος - μέσος αριθμός τριχών ανά τριχοθυλάκιο
(3) hair caliber: πάχος τρίχας, σε μ (μικρά) - 1μ=0.01mm

Μια απλουστευμένη (και πιο εύπεπτη) παραλλαγή της φόρμουλας προκύπτει αν αντικαταστήσουμε το (1) και το (2) με το γινόμενό τους, που είναι η πυκνότητα αλλά σε τρίχες (και όχι graft) ανά cm2

CV = density (hairs) x hair caliber

Η επιδιωκόμενη τιμή κάλυψης για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα είναι το 5.4.

Από τον παραπάνω τύπο, ο γιατρός σε μια μμ μπορεί να επηρεάσει, "παίξει" με τις 2 από τις 3 παραμέτρους, αφού το πάχος τρίχας (3) είναι δεδομενο. Αυτές οι παράμετροι είναι: Η πυκνότητα φύτευσης (1), Ο λόγος (2).

Η πυκνότητα φύτευσης. Αναμφισβήτητα είναι το μέγεθος που ο γιατρός μπορεί να επηρεάσει πιο πολύ από όλα. Παρόλα αυτά, οι περιορισμοί των ιατρικών εργαλείων για την εμφύτευση των μοσχευμάτων είτε αφορά pen ή incisions, οριοθετούν ένα μέγιστο αριθμό πυκνότητας που επιτυγχάνεται σε μια μεγάλη περιοχή. Πρακτικά αυτό το νούμερο κυμαίνεται από 40-55 οπές ανά cm2. ανάλογα με το μέγεθος του εργαλείου που χρησιμοποιείται. Π.χ pen 0.8mm (για 1 και 2τριχα) μπορεί να φτάσει μέχρι 50-55 οπές, pen 1.0mm (για πολύτριχα) μπορεί να φτάσει μέχρι 45 οπές. Με custom blade incisions 0.7mm μπορεί να επιτευχθεί πυκνότητα γύρω στις 60 οπές αλλά αυτό αφορά κατά βάση 1τριχα στην αρχή της hairline.

Σε μικρές επιφάνειες, για λόγους επίδειξης μπορεί να γίνουν και περισσότερες οπές αλλά αυτό σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να γενικευτεί σε μεγάλες επιφάνειες γιατί οι πληγές που δημουργούνται στο δέρμα είναι τεράστιες. Παρακάτω βλέπουμε ένα συγκριτικό για τα 2 πιο διαδεδομένα είδη incisions (εργαλείο 0.9mm) και τους περιορισμούς σε μέγιστη πυκνότητα και το είδος πληγής που επιφέρουν. Σήμερα έχει επικρατήσει η τεχνική των lateral incisions (πρωτοπόροι οι Η&W).

lateral vs sagital incisions.jpg
Οι μέγιστες μέσες πυκνότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει πρακτικά ένας γιατρός στην προς κάλυψη επιφάνεια κυμαίνονται από 40-55 οπές (πιθανώς 60 σε ακραίες περιπτώσεις).

Ο λόγος. Κάθε τριχοθυλάκιο μπορεί να έχει από 1 έως (σπάνια) 6 τρίχες. Το σύνηθες, σε ένα υγιές κεφάλι, είναι να υπερτερούν τα 2τριχα (γύρω στο 50%), ενώ τα μονότριχα κυμαίνονται κοντά στο 10%. Το υπόλοιπο 40% αντιπροσωπεύει κυρίως 3τριχα, με τα 4,5,6 τριχα να έχουν το μικρότερο μερίδιο. Ο μέσος όρος του συνόλου των τριχών σε μια περιοχή δια του συνόλου των τριχοθυλακίων αντιπροσωπεύει το μέσο αριθμό τριχών ανά τριχοθυλάκιο και εκφράζεται με έναν αριθμό. πχ. 2.4. Με δεδομένο ότι τα δίτριχα έχουν λόγο 2.0, το 2.4 αυτόματα σημαίνει ότι το σύνολο των πολυτρίχων (3 και άνω) είναι περισσότερα από τα μονοτρίχα (λόγος 1.0). Αν ο λόγος είναι 1.8 σήμαινει το αντίστροφο.

Έχει παρατηρηθεί ότι ο μέσος αριθμός τριχών ανα cm2 είναι σταθερός και γύρω στις 180+/-. Συνήθως τα κεφάλια που έχουν στην δότρια χαμηλές πυκνότητες έχουν μεγάλο λόγο (π.χ. Panos1982), ενώ αυτά που έχουν ψηλές πυκνότητες έχουν μικρότερο λόγο (π.χ. CVIAL). Και στις 2 όμως περιπτώσεις το γινόμενο είναι σχεδόν το ίδιο. Βέβαια υπάρχουν και κεφάλια που έχουν μεγάλες πυκνότητες και μεγάλους λόγους (πχ. Paulo). Αυτά όμως είναι η εξαίρεση.

Κάνοντας αυτή την εισαγωγή πρέπει να τονίσω ότι ο λόγος είναι μια παρεξηγημένη παράμετρος, δυσνόητη για όσους δεν τα πάνε καλά με τους αριθμούς - και αυτό αφορά και τους γιατρούς - πλην όμως εξαιρετικά σημαντική για τις μμ. Γιατί?

Ας κάνουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ξεκινάμε με την επιδίωξη να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει καλή κάλυψη, άρα στοχεύουμε σε CV=5.4. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα κεφάλι με νορμάλ πάχος τρίχας 55μ (0.055mm) αυτό σημαίνει ότι θέλουμε 5.4/ο.055=98 τρίχες/cm2 αν φυσικά είχαμε φύτρωση 100%. Αν θεωρήσουμε φύτρωση 95%, το νούμερο γίνεται 103 τρίχες/cm2.

Πως μπορούμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα? Με άνοιγμα οπών και εμφύτευση σε καθε μια από αυτές τριχοθυλακίων. Στην περίπτωση φυσικά του pen το άνοιγμα της οπής και η εμφύτευση γίνεται με το ίδιο εργαλείο. Από την ανάλυση της πυκνότητας είδαμε ότι έχουμε δυνατότητα να ανοίξουμε από 40-55 οπές.

Οι 103 τρίχες με 40 οπές θέλουν λόγο 103/40= 2.58, με 45 οπές λόγο 103/45= 2.29 ενώ με 55 θέλουν λόγο 103/55= 1.87. Αν η δότρια μπορεί να δώσει μεγάλους λόγους το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μπορεί να έρθει και με τους 3 τρόπους. Ποιός είναι ο καλύτερος? Εδώ αρχίζει να παίζει ρόλο η τιμή και η φυσικότητα.

Όταν σχεδιάζουμε hairline, θέλουμε έναν αριθμό μονοτρίχων που κυμαίνεται από 400-600 ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό graft που εμφυτεύουμε. Επίσης έναν ικανοποιητικό αριθμό 2τριχων για τα πρώτα εκατοστά της hairline για να υπάρχει φυσικότητα. Από εκεί και πίσω (ή ακόμα και εκεί μαζί με τα 2τριχα) μπορούν να μπουν και πολλά πολύτριχα. Είναι προφανές λοιπόν ότι για hairline ο σταθερός αριθμός μονοτρίχων μαζί με τα αρκετά 2τριχα "σπρώχνουν" το λόγο προς τα κάτω για ένα φυσικό αποτέλεσμα. Παρόλο που δεν υπάρχει κανόνας, λόγοι μέχρι και 2.6 μπορούν να δώσουν πολύ φυσικά αποτελέσματα αν και το 2.4 είναι μια πιο safe max επιλογή. Φυσικά κάποιος θα ρωτήσει, γιατί πρέπει να παίζω με μεγάλους λόγους όταν κάνω την δουλεία μου με μικρούς?

Θα δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Αν π.χ θέλουμε να καλύψουμε μια κενή έκταση 60cm2 στην μπροστινή περιοχή θα χρειαστούμε 60cm2 x 103τρίχες/cm2 = 6180 τρίχες. Αν χρησιμοποιήσουμε λόγο 1.87 με 55 οπές θα χρεωθούμε 3304 graft, ενώ αν χρησιμοποιήσουμε λόγο 2.29 με 45 οπές θα χρεωθούμε 2698 graft (20% οικονομία). Επίσης οι 55 οπές θα επιβαρύνουν πολύ περισσότερο με πληγές το δέρμα (δες προηγούμενη εικόνα) σε σχέση με τις 45. Τέλος αν λόγω του χαμηλού λόγου τα 1τριχα υπερβούν τον απαιτούμενο αριθμό (ίσως και λόγω splitting) τίθεται και θέμα χαμηλής φύτρωσης γιατί τα 1τριχα κατα κανόνα έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης.

Το σωστό είναι να επιδιώκονται οι μέγιστοι λόγοι που μπορεί να δώσει η δότρια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται φυσικότητα. Οι μεγάλοι λόγοι διασφαλίζουν υψηλή φύτρωση, χαμηλή τιμή, και μικρή επιβάρυνση λήπτριας λόγω μικρότερου αριθμού οπών.

Σε κάποιες δε περιπτώσεις, όπως λεπτή τρίχα είναι και μονόδρομος. Ένα ακόμη παράδειγμα. Πάχος 50μ χρειάζεται (5.4/0.05)/0.95 = 114 τρίχες, άρα με δεδομένο τον μέγιστο αριθμό οπών 55 ο μικρότερος λόγος που μπορεί να δουλευτεί είναι 114/55=2.07. Για ένα πιο ρεαλιστικό μέγιστο αριθμό οπών 45 χρειάζεται λόγο 114/45=2.53!

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι ο λόγος έχει πολύ μεγάλη αξία αφού μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ανάγκη για πολύ υψηλές πυκνότητες και να βοηθήσει στην υψηλή φύτρωση. Εξαίρεση φυσικά αποτελεί το αρχικό τμήμα της hairline (πρώτο εκατοστό). Εκεί λόγω πληθώρας 1 & 2τριχων χρειάζονται οι μεγαλύτερες δυνατές πυκνότητες (55-60 οπές). Από εκεί και πίσω είναι προτιμότερες μικρότερες πυκνότητες (45 οπές) και υψηλός λόγος.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις.

piros75

Well-Known Member
Πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο κείμενο Cvial. Συνοψίζει και αρκετά που έχουν ειπωθεί κατά καιρούς στο φόρουμ. Από τα παραπάνω πάντως, εγώ θα τονίσω (όπως έχω κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν) ότι ως πιο καθοριστική παράμετρος όταν μιλάμε για μια μεταμόσχευση, τόσο για το αποτέλεσμα, όσο και για τον υπολογισμό της τιμής που θα πρέπει να χρεώνεται στον εκάστοτε "ασθενή" είναι οι τρίχες και όχι τα grafts. Αυτές λοιπόν, σε αντίθεση με τα grafts, δίνουν πιο ξεκάθαρη εικόνα τόσο για το αποτέλεσμα (πυκνότητα, τελική κάλυψη), όσο και για τις οπές (εξαγωγής-εισαγωγής). Αυτό που επίσης ίσως θα ήταν καλό να τονιστεί ως καθοριστική παράμετρος είναι και η "αποθήκη" των τριχών που έχουμε σε συνάρτηση όχι μόνο με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή που προβαίνουμε στην μμ, αλλά κυρίως σε σχέση με το που οδεύουμε. Και για να είμαι πιο ξεκάθαρος, αν δεν είμαστε βέβαιοι για το NW μας, τότε ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος. Για παράδειγμα, αν κάποιος αποφασίσει να προβεί σε μμ στα 30 του έχοντας ένα NW pattern τη δεδομένη χρονική στιγμή 3V με γυμνή επιφάνεια που αγγίζει τα 100εκ2, μπορεί να βάλει 9000 τρίχες (δηλαδή περίπου 4.500 μοσχ. με λόγο 2) και να έχει μια εξαιρετική κάλυψη της τάξης των 90 τριχών/εκ2 (ή αλλιώς των 45 μοσχ/εκ2). Αν όμως το pattern του δεν είναι σταθερό και καταλήξει σε NW6, πιθανά δεν θα μπορέσει να πετύχει μια ομοιόμορφη κάλυψη στο μέλλον, γιατί ήδη θα έχει πάρει έναν μεγάλο αριθμό μοσχευμάτων για την πρώτη του. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι σε μια μμ, πέρα από όλα αυτά που αναφέρεις και τα οποία είναι σωστότατα, σημαντικό ρόλο παίζει και το μακροχρόνιο πλάνο (life-time plan) που θα πρέπει να κουβεντιάζει ο γιατρός με τον ασθενή και πηγάζει από τα μέσα πρόβλεψης που έχει ο κάθε γιατρός, τις γνώσεις του και φυσικά την ηθική του (αφού είναι γνωστό ότι υπάρχουν και γιατροί που σκέφτονται την αρπαχτή του τώρα).
 

CVIAL

Moderator
Μέλος του προσωπικού
Πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο κείμενο Cvial. Συνοψίζει και αρκετά που έχουν ειπωθεί κατά καιρούς στο φόρουμ. Από τα παραπάνω πάντως, εγώ θα τονίσω (όπως έχω κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν) ότι ως πιο καθοριστική παράμετρος όταν μιλάμε για μια μεταμόσχευση, τόσο για το αποτέλεσμα, όσο και για τον υπολογισμό της τιμής που θα πρέπει να χρεώνεται στον εκάστοτε "ασθενή" είναι οι τρίχες και όχι τα grafts. Αυτές λοιπόν, σε αντίθεση με τα grafts, δίνουν πιο ξεκάθαρη εικόνα τόσο για το αποτέλεσμα (πυκνότητα, τελική κάλυψη), όσο και για τις οπές (εξαγωγής-εισαγωγής). Αυτό που επίσης ίσως θα ήταν καλό να τονιστεί ως καθοριστική παράμετρος είναι και η "αποθήκη" των τριχών που έχουμε σε συνάρτηση όχι μόνο με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή που προβαίνουμε στην μμ, αλλά κυρίως σε σχέση με το που οδεύουμε. Και για να είμαι πιο ξεκάθαρος, αν δεν είμαστε βέβαιοι για το NW μας, τότε ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμος. Για παράδειγμα, αν κάποιος αποφασίσει να προβεί σε μμ στα 30 του έχοντας ένα NW pattern τη δεδομένη χρονική στιγμή 3V με γυμνή επιφάνεια που αγγίζει τα 100εκ2, μπορεί να βάλει 9000 τρίχες (δηλαδή περίπου 4.500 μοσχ. με λόγο 2) και να έχει μια εξαιρετική κάλυψη της τάξης των 90 τριχών/εκ2 (ή αλλιώς των 45 μοσχ/εκ2). Αν όμως το pattern του δεν είναι σταθερό και καταλήξει σε NW6, πιθανά δεν θα μπορέσει να πετύχει μια ομοιόμορφη κάλυψη στο μέλλον, γιατί ήδη θα έχει πάρει έναν μεγάλο αριθμό μοσχευμάτων για την πρώτη του. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι σε μια μμ, πέρα από όλα αυτά που αναφέρεις και τα οποία είναι σωστότατα, σημαντικό ρόλο παίζει και το μακροχρόνιο πλάνο (life-time plan) που θα πρέπει να κουβεντιάζει ο γιατρός με τον ασθενή και πηγάζει από τα μέσα πρόβλεψης που έχει ο κάθε γιατρός, τις γνώσεις του και φυσικά την ηθική του (αφού είναι γνωστό ότι υπάρχουν και γιατροί που σκέφτονται την αρπαχτή του τώρα).
Σωστά όλα αυτά που αναφέρεις, βέβαια εδώ μιλάμε για βασικές αρχές και ειδικά για ανάλυση του υπολογισμού της κάλυψης. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο αν οι 90τρίχες/cm2 δίνουν εξαιρετική κάλυψη, ειδικά αν υπολογίσεις και μια απώλεια στην φύτρωση. Εξαρτάται από τον τύπο του μαλλιού ο οποίος δεν μετράται από καμμιά Ελληνική κλινική ενώ είναι must για να υπολογίσεις το coverage value.
 
Τελευταία επεξεργασία:

athenian

Well-Known Member
Καλά cvial ας φτάσουν όλες οι κλινικές να πιάνουν φυτρωση 90 τριχών ανά εκατοστό και βλέπουμε. Μιλάμε για 45 μοσχεύματα με λόγο 2 που για παράδειγμα στην Ελλάδα δύσκολα θα δεις. Αν ειδικά πέσει ο λόγος μιλάμε για 60+ πράγμα που μπορεί να γίνει μόνο σε τοπ κλινικές.
 

makis25

Well-Known Member
Καλά cvial ας φτάσουν όλες οι κλινικές να πιάνουν φυτρωση 90 τριχών ανά εκατοστό και βλέπουμε. Μιλάμε για 45 μοσχεύματα με λόγο 2 που για παράδειγμα στην Ελλάδα δύσκολα θα δεις. Αν ειδικά πέσει ο λόγος μιλάμε για 60+ πράγμα που μπορεί να γίνει μόνο σε τοπ κλινικές.
βασικα στην ελλαδα 45 μοσχευματα ανα εκατοστο , με οποιοδηποτε λογο , δε το βλεπεις δυσκολα , δε το βλεπεις καθολου . Σε κανενα . Επισης στη χωρα μας , αν ειναι να μιλαμε με τριχες , 90 τριχες ανα εκατοστο επισης δε το βλεπεις . Νομιζω βλεπεις συνηθως 60 τριχες αντε 65 ανα εκατοστο . Και το τελευταιο προβλημα στην Ελλαδα , δειγματιζοντας απο το συνολο των ποσταρισμενων αποτελεσματων , ειναι η πολυ μεγαλη διακυμανση στα ποσοστα φυτρωσης . Ο ενας ασθενης μπορει να εχει 60% και ο αμεσως επομενος 85%. Ειναι προβλημα αυτο . Νομιζω στην Ελλαδα δε μετρανε τη διαμετρο της τριχας διοτι απλα δεν εχουν που να χρησιμοποιησουν αυτη τη πληροφορια . Δε ξερουν τι να την κανουν τη διαμετρο . Ειτε γουρουνοτριχα ειτε σχεδον αορατη τριχα , σου λενε , εγω θα σου βαλω 15-30 μοσχευματα ανα εκατοστο .
 
Μπλουζα